DELF Scolaire

Ученици наше школе уче француски језик као други страни језик.У школи се такође могу спремати и полагати испите за међународно признате дипломеDELF Scolaire.

Школа је од почетка укључена у пројекат DELF Scolaire.Од школске 2010-2011 године ученицима је омогућено да на часовима додатне наставе овладају потребним вештинама како би успешно положили испите за ниво А1 и А2.До сада је више од 60 ученика наше школе успешно положило ове испите, неколико ученика је положило и испите на нивоу B1.У предходним генерацијама имали смо и ученике који су положили пријемни испит за двојезична одељења при трећој гимназији.

Заинтересовани родитељи, као и ученици могу контактирати своје предметне наставнике страних језика – Марину Ђурђевић и Блаженку Бабић.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912