О школи

По датуму оснивања Основна школа “Вук Караџић” је друга основна школа у Београду. Почела је са радом 1.септембра 1838. године. У прошлости је била позната као Палилулска школа, и то све до 1931.године, када јој је додељен данашњи назив који је добила по великану српске културе и књижевности, Вуку Стефановићу Караџићу.
За реализацију васпитно-образовног рада користе се четири објекта у улици Таковској 41, који су изграђени у различито време. Најстарији објекат, тзв. Стара школа, изграђен је 1894.године.У њему се данас одржава настава за ученике од 5.до 8. разреда, и налази се библиотека са 18000 књига. Зграда је заштићена као споменик културе.
Мала школа изграђена је 1905. године као задужбина Николе Спасића за потребе првог ђачког интерната у Београду, под називом Ђачка трпеза, а данас се у њој одржава настава за ученике првог разреда, као и продужени боравак. Ту су и просторије Ђачке кухиње, канцеларија и стоматолошка амбуланта.Мала зграда и ограда, које су, такође, под заштитом Завода за заштиту споменика културе РС, први пут су комплетно реновиране пре пет година (кров, електро-инсталације, санитарни чворови, подови, прозори и врата и др) захваљујући средствима које је издвојила Општина Стари град.

Објекат Нове школе подигнут 1958.године.Данас задовољава потребе 12 одељења ученика другог, трећег и четвртог разреда (у две смене), а санитарни чворови и учионице су сређени по најсавременијим стандардима.

Четврти објекат – Фискултурна сала, саграђен је 1963.године. У току лета 2004.године објекат је реконструисан – купатила и свлачионице су сређени по најсавременијим стандардима, као и сама фискултурна сала.

Школа је у великој мери опремљена наставним средствима у односу на важеће нормативе. Школа има на располагању, поред неопходног дидактичког материјала, телевизоре, ДВД-уређаје, рачунаре, радио-ЦД уређаје, фотокопир апарате, више штампача за компјутер, нове компјутере за све учионице нижих разреда, кабловску телевизију за све учионице нижих разреда, интернет мрежу и сл. У школу функционише савремени систем видео надзора који додатно доприноси повећању нивоа безбедности свих ученика и запослених.

Наставници интензивно користе могућности рачунара за припрему материјала за наставни рад, и тиме битно доприносе модернизацији посла, што се види и кроз образовне резултате из појединих предмета.

У циљу осавремењивања наставног рада, школа је из сопствених и средстава донатора набавила велики број књига за стручна већа и школску библиотеку.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912