Уџбеници

1. РАЗРЕД

На седници Наставничког већа ОШ “Вук Караџић“ из Београда, Таковска 41, одржаној 28.4.2020. године, усвојена је листа одобрених уџбеника за 1.разред за школску 2020/2021.година.

 

2. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

“БИГЗ школство“

  • Читанка са основама писмености 2, уџбеник за други разред основне школе   Аутори: Зорица цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић
  • Радна свеска 2 уз Читанку, уџбеник за други разред основне школе   Аутори: Зорица цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић
  • Латиница, уџбеник за други разред основне школе   Аутори: Зорица цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић

МАТЕМАТИКА

Klett Издавачка кућа доо

  • Математика 2”(први, други, трећи и четврти део), уџбеник за други разред основне школе  Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

СВЕТ ОКО НАС

Klett Издавачка кућа доо

  • „Свет око нас 2” (уџбеник из два дела), уџбеник за други разред основне школе  Аутори: Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Нови логос

  • “Музичка култура 2“, уџбеник за други разред основне школе  Аутор: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

  • ЛИКОВНА КУЛУТУРА

Klett Издавачка кућа доо

  • “Ликовна култура 2“, уџбеник за други разред основне школе Аутор: Сања Филиповић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Data Status

  •  SMART JUNIOR 2, Уџбенички комплет за учење енглеског језика у другом разреду основне школе, друга година учења  Аутори: H. Q. Mitchell, MarileniMalkogianni
3. РАЗРЕД

4.РАЗРЕД

5. РАЗРЕД

На седници Наставничког већа ОШ “Вук Караџић“ из Београда, Таковска 41, одржаној 15.5.2018. године, усвојена је листа одобрених уџбеника за 5.разред за школску 2018/2019.година.

 

6. РАЗРЕД

 

7.РАЗРЕД

8.РАЗРЕД

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Ел. пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска бр. 41
11 000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912