Уџбеници

1. РАЗРЕД

Листа одобрених уџбеника за 1.разред

 

2. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

“БИГЗ школство“

  • Читанка са основама писмености 2, уџбеник за други разред основне школе   Аутори: Зорица Цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић
  • Радна свеска 2 уз Читанку, уџбеник за други разред основне школе   Аутори: Зорица цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић
  • Латиница, уџбеник за други разред основне школе   Аутори: Зорица цветановић, Даница Килибарда, Александра Станишић

МАТЕМАТИКА

Klett Издавачка кућа доо

  • Математика 2”(први, други, трећи и четврти део), уџбеник за други разред основне школе  Аутори: Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

СВЕТ ОКО НАС

Klett Издавачка кућа доо

  • „Свет око нас 2” (уџбеник из два дела), уџбеник за други разред основне школе  Аутори: Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Нови логос

  • “Музичка култура 2“, уџбеник за други разред основне школе  Аутор: Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац

 

  • ЛИКОВНА КУЛУТУРА

Klett Издавачка кућа доо

  • “Ликовна култура 2“, уџбеник за други разред основне школе Аутор: Сања Филиповић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Data Status

  •  SMART JUNIOR 2, Уџбенички комплет за учење енглеског језика у другом разреду основне школе, друга година учења  Аутори: H. Q. Mitchell, MarileniMalkogianni
3. РАЗРЕД

4.РАЗРЕД

5. РАЗРЕД

Листа одобрених уџбеника за 5.разред

 

6. РАЗРЕД

 

7.РАЗРЕД

8.РАЗРЕД

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА 8.РАЗРЕД ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

 

Предмет Назив издавача Наслов уџбеника,

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
Српски језик ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО Читанка 8,

Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, ћирилица

др Александар Јерков,

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

650-02-00097/2020-07

од 11.9.2020.

Граматика 8,

Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, ћирилица

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Радна свеска 8,

Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, ћирилица

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

Енглески језик ФРЕСКА Right on! 4,

енглески језик за осми разред основне школе,

први страни језик, осма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Jenny Dooley 650-02-00266/2020-07

од 4.12.2020.

Француски језик KLETT Club@dos 4,

француски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск))

Estelle Foulon 650-02-00265/2020-07

од 28.12.2020.

Историја НОВИ ЛОГОС Историја 8,

уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе;

ћирилица

Ратомир Миликић,

Ивана Петровић

650-02-00309/2020-07

од 1.3.2021.

Предмет Назив издавача Наслов уџбеника,

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
Географија НОВИ ЛОГОС Географија 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Шабић,

Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07

од 4.12.2020.

Биологија ГЕРУНДИЈУМ Биологија 8, за осми разред основне школе;

ћирилица

Томка Миљановић,

Весна Миливојевић

Оливера Бјелић Чабрило

Тихомир Лазаревић

650-02-00364/2020-07 од 5.1.2021.
Математика ГЕРУНДИЈУМ Математика 8 за осми разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Јасна Благојевић

650-02-00373/2020-07 од 11.1.2021.
Збирка задатака из математике 8 за ости разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић

Тања Њаради

Веселинка Милетић Александра Росић

Физика КЛЕТТ Физика 8,

уџбеник за осми разред основне школе, ћирилица

Марина Радојевић 650-02-00256/2020-07

од 4.12.2020.

Физика 8,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе;

ћирилица

Хемија ГЕРУНДИЈУМ Хемија за осми разред основне школе Јасна Адамов

Снежана Каламаковић

Гордана Гајић

Соња Велимировић

650-02-00378/2020 -07 од 11.1.2021.

 

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе;

ћирилица

Предмет Назив издавача Наслов уџбеника,

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
Музичка култура НОВИ ЛОГОС Музичка култура 8,

уџбеник за осми разред основне школе;

ћирилица

др Александра Паладин,

мр Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07

од 23.12.2020.

Ликовна култура ГЕРУНДИЈУМ Корак ближе, ликовна култура за 8.разред, ћирилица Бранка Мандић 650-02-00454/2020-07 од 1.2.2021.
Техника и технологија КЛЕТТ Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање са упутством, ћирилица Алекса Вучићевић

Ненад Стаменковић

650-02-00249/2020 -07 од 26.11.2020.
Информатика и рачунарство КЛЕТТ Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица Светлана Мандић 650-02-00259/2020 -07 од 9.12.2020.
Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912