Вршњачки тим

Наставник координатор: Весна Јоцковић, библиотекар

ПЛАН РАДА
Септембар -Избор ученика 5. разреда у ВТ

-Превентивне радионице са новим члановима

– Сарадња са наставницима разредне наставе

-Помоћ ученицима  5. разреда у прилагођавању на предметну наставу

-Сарадња са Ученичким парламентом

Октобар -Уочавање проблема у школи и ван ње

-Превентивне радионице са новим члановима

-Правила и реституција

-Формирање мањих група по интересовањима у ВТ

Новембар -Обележавање Дана школе

-Анализа евиденције насиља по нивоима /тромесечје/,

– Сарадња са Ученичким парламентом

– Појачан рад са родитељима

Децембар – ,,Недеља лепог понашања“-акција

-Новогодишња акција „Поклон за друга у одељењу“

– Новогодишња јелка ВТ

-Анализа евиденције насиља по нивоима / полугодиште /,

– Сарадња са Ученичким парламентом

Јануар -Прослава Светосавског празника

-Анализа изостанака ученика

– Хуманитарна акција „ Обрадуј некога драгог“

Фебруар -Припрема и спровођење акције – “Недеља лепих речи“

-Писање парола и истицање лепих речи и порука  на свим језицима

“Недеља лепих речи!“

Март – Такмичења – здрава конкуренција

– Редовно похађање часова допунске и додатне наставе

– Кашњење на часове и однос родитеља према тој појави

Април -Предлог ВТ, критеријума за избор Ученика генерације

-Анализа евиденције насиља по нивоима /тромесечје/, са Ученичким парламентом

Мaj -Плакат са лепим жељама нашим осмацима

-Припреме за организовање матурске прославе

Јун -Бирамо најбољег такмичара за школску  годину

-Анализа евиденције насиља по нивоима /крај школске године/

-Анализа изостанака ученика и проблеми превдања изостанака од стране родитеља

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912