Предметна настава

Списак наставника предметне наставе у школској 2021 – 2022. години
1Српски језик
Јелена Ракић Каменица Одељенски старешина 7/1
Снежана Костадиновић Одељенски старешина 8/2
Татјана Јаковљевић Одељенски старешина 5/4
Марија Новаковић Одељенски старешина 8/4
2Математика
Биљана Којић Одељенски старешина 5/3
Александра Шијан Одељенски старешина 7/2
Катарина Ивановић
3Енглески језик
Ивана Филиповић Матић Одељенски старешина 8/1
Драгана Алфелди Одељенски старешина 7/3
Слађана Захаријевић Одељенски старешина 8/3
Блаженка Бабић Одељенски старешина 6/3
4Француски језик
Марина Ђурђевић
Блаженка Бабић Одељенски старешина 6/3
5Историја
Бранислав Остојић
Игор Јовановић
6Географија
Веско Павловић
Милутин Симић
7Биологија
Славица Нинковић Одељенски старешина 5/1
Ружица Балтић Одељенски старешина 6/4
8Физика
Драган Јовановић Одељенски старешина 6/2
9Хемија
Драгана Томић
10Техничко и информатичко образовање
Радован Калабић
Снежана Мандић Ђуровић
Марина Лакчевић
11Ликовна култура
Бранка Перуничић
12Музичка култура
Алекса Рајковић Одељенски старешина 6/1
13Физичко васпитање и изабрани спорт
Катарина Седић
Милош Зорић
Владимир Зорић Одељенски старешина 5/2
14Грађанско васпитање
15Верска настава
Милош Пуача
16Информатика
Јелена Јаковљевић
17Чувари природе
Ружица Балтић Одељенски старешина 6/4
18Свакодневни живот у прошлости
Игор Јовановић
19Домаћинство
Драгана Томић
Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912