Предметна настава

Списак наставника предметне наставе у школској 2023 – 2024. години
1Српски језик
Јелена Ракић Каменица
Снежана Костадиновић Одељенски старешина 6/2
Татјана Јаковљевић Одељенски старешина 7/4
Марија Новаковић Одељенски старешина 6/4
2Математика
Биљана Којић Одељенски старешина 7/3
Александра Шијан Одељенски старешина 5/2
Катарина Ивановић Одељенски старешина 6/3
Јелена Јаковљевић Одељенски старешина 5/4
3Енглески језик
Ивана Филиповић Матић  Одељенски старешина 5/1
Драгана Алфелди
Слађана Захаријевић
Блаженка Бабић Одељенски старешина 8/3
4Француски језик
Марина Ђурђевић
Блаженка Бабић Одељенски старешина 8/3
5Историја
Бранислав Остојић
Игор Јовановић
6Географија
Веско Павловић
Милутин Симић Одељенски старешина 6/1
7Биологија
Славица Нинковић Одељенски старешина 7/1
Ружица Балтић Одељенски старешина 8/4
8Физика
Божидар Копања
9Хемија
Драгана Томић Одељенски старешина 8/2
10Техника и технологија
Милан Миловановић
Снежана Мандић Ђуровић
Марина Лакчевић  Одељенски старешина 5/3
11Ликовна култура
Татјана Којић Чехић
12Музичка култура
Алекса Рајковић Одељенски старешина 8/1
13Физичко и здравствено васпитање
Михаило Павловић
Милош Зорић
Владимир Зорић Одељенски старешина 7/2
14Грађанско васпитање
15Верска настава
Милош Пуача
16Информатика и рачунарство
Јелена Јаковљевић Одељенски старешина 5/4
Марина Лакчевић Одељенски старешина 5/3
17Чувари природе
Ружица Балтић Одељенски старешина 8/4
18Свакодневни живот у прошлости
19Домаћинство
Драгана Томић
Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912