Библиотека

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ:
ПОНЕДЕЉАК, СРЕДА И ПЕТАК                     13:15 ч.– 19:15 ч.
УТОРАК И ЧЕТВРТАК                                       08:00 ч.  –  14:00 ч.

Библиотека Основне школе „Вук Караџић“, Таковска 41 у Београду у новоопремљеном и осмишљеном простору похрањује око 13.000 књига за ученике и око 2.000 књига и стручне литературе за наставнике. Све те библиотечке јединице су у слободном приступу у витринама затвореног и на полицама отвореног типа. Сређене су по азбучном реду по презименима аутора. Посебно је издвојена колекција школске лектире сложена по разредима као и савремена дечија литература која не спада у обавезну лектиру. У посебној витрини чувају се старе и ретке књиге са краја прошлог и почетка овога века. За потребе свестранијег рада у школи, набавља се периодика и стручна литература увек у сарадњи са предментним наставницима, а у сарадњи са ученицима, бирају се и набављају часописи за децу.

Читалачка картотека је подељена на наставничку која је уазбучена и ученичку која је сложена по разредима и одељењима.

Свакодневно се, како пристижу књиге, врши инвентарисање у Књигу инвентара а којих до сада има укупно седам. Школске 2015/16.године је извршена класификаација фонда и приступило се исте године дигитализацији – увођењу књига у компјутерски библиотечки програм који је урадио програмер Милош Пантелић и који користе и остале библиотеке на подручју Старог града.

У оквиру библиотеке је и читалачки кутак, место где ученици радо проводе слободно време и где се увек осећају опуштено и добордошло.

Своје прве животне кораке, библиотека је започела педесетих година прошлог века, истина мењајући простор и непрестано се богатећи књигама. О развијању љубави према књизи, стручној обради, сређивању стручног фонда, неговању лепе речи, информисању о новим насловима, бринуло је кроз протекло време пуно библиотекара. Сваки од њих је давао неки нови печат овом радо посећеном месту у школи.

Данас је конципирана тако  да се лако претвори у учионицу у којој се одржавају угледни часови, затим часови српског језика на којима се ученици упућују у коришћење речника, правописа, лексикона, енциколопедија. Одржавају се ту и радионице: „Песник се рађа, а говорник постаје“, „Желим нешто песмом да вам кажем“ и друге. У библиотеци су четвртком састанци Вршњачког тима чији чланови истражују по литератури и прикупљају материјал за презентације на теме као што су поверење, одговорност, упорност и истртајност, радост пријатељства, чување тајни.

       У овој библиотеци су се одржавали и одржавају  многи књижевни сусрети, предавања, организују тематске изложбе везане за јубиларне године појединих књижевника или датуме везане за школу. Олакшавајућа околност је та што се непосредно уз библиотеку налази Свечана сала школе капацитета око 150 места са бином и пратећом техником опремом и подршком за савремене сусрете и презентације.

        Сваке године у децембру месецу библиотека свчано прими у своје чланство прваке  на часу које организује библиотекар за свако одељење понаособ. Ти часови се дуго памте.

У оквиру библиотеке  успешно ради и библиотечка секција чији чланови су недавно осмислили и врло активно учествују у акцији „Путујућа библиотека“ и са одабраним књигама посећују одељења и дају препоруке за читање, размењују утиске о прочитаним књигама и подстичу читалачки дух.  Активни су и у акцији „Донирај књигу нашој библиотеци“ те је велики број књига прибављен на тај начин. Сваком дародавцу се уручује Захвалница, а један примерак се поставља на пано у библиотеци као успомена на доборчинство.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912