Путовања

План путовања за школску 2023/ 2024.
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
Пети разред
Шести разред
Седми разред
Осми разред
Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912