Завршни испит

Задатак Тима за спровођење Завршног испита је организација и реализација Завршног испита у школској 2021/2022.години. Циљ је правовремено и прецизно информисање и упознавање свих ученика 8.разреда, њихових родитеља и свих осталих циљних група са планираним процесом завршног испита, процедурама и активностима.

Циљне групе: Ученици, родитељи, Наставничко веће, Одељењско веће 8. разреда, Ученички парламент, Вршњачки тим, Педагошки колегијум, Савет родитеља, Школски одбор, Школска управа Београд, локална самоуправа.

Чланови тима су:

  • Урош Момчиловић, директор школе
  • Весна Јоцковић, библиотекар
  • Јелена Јаковљевић, наставник
  • Љиљана Брауновић, секретар
  • Марина Лакчевић, наставник
Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912