Помоћно техничко особље

Помоћно техничко особље

Презиме и име Радно место
Стојковић Биљана Спремачица
Ђорђевић Цана Спремачица
Ковачевић Стоја Спремачица
Вујичић Радмила Спремачица
Вујић Сенка Спремачица
Ерцег Милица Спремачица
Коцић Светлана Спремачица
Ћетковић Владанка Спремачица
Тодоровић Веселинка Спремачица
Живковић Олга Спремачица
Лазовић Софијана Сервирка
Вујић Светислав Домар

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912