Администрација и стручни сарадници

Администрација и стручни сарадници

Презиме и име Радно место
Тодоровић Мирјана Шеф рачуноводства
Вукојевић Снежана Благајник, адм.тех. радник
Брауновић Љиљана Секретар
Јоцковић Весна Библиотекар
Марија Урошевић Психолог
Сања Дабић Педагог

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Ел. пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска бр. 41
11 000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912