Бесплатни уџбеници

Бесплатни уџбеници

Поштовани родитељи,

Министарство просвете планира да у складу са Одлуком Владе Републике Србије, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Циљ је да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023.годину, у оквиру Програмске активнсти Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и у станове, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.

Овај Пројекат односи се на:

  • ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
  • ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3
  • ученицима са сметњама у разоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему образовања и васпитања
  • ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученике прилаже се за свако дете;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану ( ИОП 1, ИОП 2 и ИОП 3), није поребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Потребна документација, предаје се одељенском старешини најкасније до 6. априла 2023.године.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912