Бесплатни уџбеници

Бесплатни уџбеници

Поштовани родитељи,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави.

Овај Пројектак односи се на:

  • ученике из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи)
  • ученицима са сметњма у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану)
  • ученицима са сметњама у разоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не остварују по индивидулано образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)
  • ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученике прилаже се за свако дете;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима;

 

За ученике са сметњама у развоју или инвалидитетом, посебна докуметација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Потребна документација, предаје се одељенском старешини најкасније до 13.03.2019.године.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Ел. пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска бр. 41
11 000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912