Обавештење за ученике и родитеље

Обавештење за ученике и родитеље

Драги наши ђаци и родитељи,

Влада Републике Србије донела је Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразних болести COVID- 19 у којој су прописане нове мере за организацију рад основних и средњих школа и измена календара о образовно – васпитном раду за школску 2020/2021.годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених.

С тим у вези обавештавам вас да ће се од понедељка, 30.11.2020.године, образовно – васпитни рад у ОШ „ Вук Караџић“,  за ученике  5-8.разреда оставривати путем наставе на даљину, а за ученике 1-4.разреда непосредним радом у школи. Сва одељења 1-4.разреда долазиће у школу пре подне, а продужени боравак биће организован као и до сада.

У складу са одлуком о промени календара образовно – васпитног рада, обавештавам Вас да се прво полугодиште завршава 18.децембра 2020.године, зимски распуст траје од 21.децембра 2020. до 15.јануара 2021.године, а друго полугодиште почиње 18.јануара 2021.године.

У периоду оствривања наставе на даљину, наставници ће у континитету примињивати различите технике за праћење резултата учења (квалитет и обим савладаности програмских садржаја у односу на очекиване исходе). Насатвници ће посебно при оцењивању користити принципе формативног учења.

Оцене које су ученици добили у току непосредног образовно – вспитног рада од почетка ове школске године и подаци о напредовању ученика и оцене које ће ученицима бити дате у периоду завршетка првог полугодишта омогућиће извођење закључне оцене. Наставници ће користити све могућности да ученике оцене и на основу активности и његових резултата рада у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом.

Настава на даљину путем Јавног сервиса Србије (РТС 2 и РТС 3) се одвија и даље и сви емитовани часови биће доступни су на платформами РТС Планета.

Драги родитељи, молим Вас да имате разумевање за ситуацију у којој се сви налазимо и да успоставите добру сарадњу и комуникацију са одељењским стерешинама и предметним наставницима које ће бити са Вама у контакту како би успешно решили све дилеме, питања и предлоге.

 

Желим Вам добро здравље.

 

Директор школе

Урош Момчиловић  с.р.

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912