ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 1.СЕПТЕМБРА 2020.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 1.СЕПТЕМБРА 2020.

Поштовани родитељи,

Школа почиње са радом 1.септембра у измењеном режиму наставе и продуженог боравка због тренутне епидемиолошке ситуације. Претходних дана спроведено је анкетирање родитеља по питању начина праћења наставе, тачније да ли ћете дозволити да Ваше дете долази у школу и прати наставу у непосредном раду са наставником или ће је пратити на даљину путем Јавног медијског сервиса.

Резултати анкете показују да се више од 90% родитиља одлучило да деца наставу прате у школи. У складу са тим, као и са нашим просторним и кадровским капацитетима, организовали смо рад у школи за млађе и старије разреде. Сва одељења делиће се на групе. Часови ће трајати 30 минута. Исхрана у школи до даљњег неће бити организована.

Заштитне маске су обавезне за све ђаке.  Ученици без заштитиних маски, неће моћи да присуствују настави.

                ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

 1. и 2.разред
 • Ученици иду у школу сваког радног дана
 • Одељење се дели на две групе (А и Б група).
 • У групи А су ђаци који остају у продуженом боравку, а у групи Б ученици који не користе услугу продуженог боравка
 • Група А долаз и у школу сваког дана у 8 часова и има наставу, након чега остаје у продуженом боравку.
 • Група Б долази на наству сваког дана од 10, односно 10.30 часова, а након наставе ученици одлазе кући
 • Ученици ће сваког дана имати по један час из српског језика и математике, а остали часови ће бити распоређени на друге предмете (свет око нас/природа и друштво, страни језик, музичка култура, физичко васпитање, ликовна култура, изборна настава).
 • продужени боравак биће организован до 17.30

             Напомињемо да је за пријаву детета за продужени боравак потребно да оба родитеља одељенском старешини, донесу потврду послодавца да своју делатност морају да обављају искључиво у седишту фирме и да није могућ рад од куће. Потврда мора садржати и контакт послодавца. Без ових потврда оба родитеља, неће бити могуће пријављивање детета за продужени боравак.

За ђаке који ће наставу пратити на даљину, поред предавања која ће се емитовати на РТС-у, наставнице ће на платформи за учење ђацима давати додатна објашњења и задатке, а провера напредовања и постигнућа биће организована у школи у договору са наставницима.

                       3.разред

 • Настава се одвија у сменама пре подне и после подне (на недељном нивоу).
 • Одељење се дели на две групе (А и Б група).
 • У групи А су ђаци који остају у продуженом боравку, а у групи Б ученици који не користе услугу продуженог боравка
 • Група А долази у школу сваког дана у 8 часова, односно 13 часова и има наставу, након чега остаје у продуженом боравку.
 • Група Б долази на наству сваког дана од 10 или 10.30 часова, односно 15 или 15.30 часова а након наставе ученици одлазе кући
 • Ђаци ће у току дана имати 4, односно 3 часа у зависности у којој су групи у оквиру одељења.
 • Продужени боравак биће организован тако да ђаци остају после наставе, када су пре подне у школи, до 17.30, а када су на настави после подне у боравку ће бити од 8 до 13 часова
 • Ученици ће сваког дана имати по један час из српског језика и математике, а остали часови би били распоређени на друге предмете (свет око нас/природа и друштво, страни језик, музичка култура, физичко васпитање, ликовна култура, изборна настава).
 • Ученици који не користе продужени боравак биће у школи само у време наставе, зависно од тога у којој су групи у оквиру одељења.

            Напомињем да за продужени боравак у 3. разреду имамо одобрена само два наставника, па молим родитеље да то имају у виду и да пријављују само децу која заиста немају других могућности. Пријава детета за продужени боравак захтева да оба родитеља одељењском старешини, донесу потврду послодавца да своју делатност морају да обављају искључиво у седишту фирме и да није могућ рад од куће. Потврда мора садржати и контакт послодавца. Без ових потврда оба родитеља, неће бити могуће пријављивање детета за продужени боравак.

За ђаке који ће наставу пратити на даљину, поред предавања која ће се емитовати на РТС-у, наставнице ће на платформи за учење ђацима давати додатна објашњења и задатке, а провера напредовања и постигнућа биће организована у школи у договору са наставницима.

            4.разред

 • Настава се одвија у сменама пре подне и после подне (на недељном нивоу).
 • Одељење се дели на две групе (А и Б група).
 • Ђаци ће у току дана имати 4, односно 3 часа у зависности у којој су групи у оквиру одељења .
 • Настава у оквиру преподневне смене одвија се у два термина: 8-10.25 (4 часа) и 10.45-12.35 (3 часа) у зависности у којој су групи у оквиру одељења (А или Б);.
 • Поподневна смена: од 13-15.25 (4 часа) или од 15.45-17.35 (3 часа) у зависности у којој су групи у оквиру одељења (А или Б);
 • 1. септембра ученици 4.разреда долазе у школу пре подне, група А у 8.00, а група Б у 10.45
 • Редослед којим групе имају наставу смењује се на недељном нивоу.
 • Сваког дана имаће по један час из српског језика и математике, а остали часови би били распоређени на друге предмете (свет око нас/природа и друштво, страни језик, музичка култура, физичко васпитање, ликовна култура, изборна настава).

За ђаке који ће наставу пратити на даљину, поред предавања која ће се емитовати на РТС-у, наставнице ће на платформи за учење ђацима давати додатна објашњења и задатке, а провера напредовања и постигнућа биће организована у школи у договору са наставницима.

                ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ЗА СТАРИЈЕ РАЗРЕДЕ

 • Сва одељења старијих разреда биће подељена на две групе, А и Б које ће на наставу долазити наизменично, сваки други дан.
 • Једне недеље група А долази на наставу у понедељак, среду и петак, а група Б у уторак у четвртак.
 • Наредне недеље група А долази у уторак и четвртак, а група Б у понедељак, среду и петак.
 • 1. септембра А СМЕНА (одељења са индексима 1 и 2) долази на наставу пре подне, група А је на настави у уторак и четвртак, а група Б у среду и петак; Б СМЕНА (одељења са индексима 3 и 4) долази на наставу после подне, група А је на настави у уторак и четвртак, а група Б у среду и петак;
 • Обе групе иди у школу по јединственом распореду часова поштујући смене, а данима када не долазе у школу, наставу прате путем РТС-а. Предавања у школи и на РТС-у су усклађена.
 • Ученици од 5-8. разреда имаће наставу према распореду часова који подразумева званични недељни фонда часова. Часови ће трајати 30 минута са два велика одмора од по 15 минута после 2. и 4.часа.
 • Настава са 6 часова у преподневној смени траје од 8.00 до 11.45, а у послеподневној од 13.00 до 16.45.
 • Одељења неће мењати кабинете већ ће наставу имати у истој учионици.

Распоред одељења по кабинетима:

8/1 БИОЛОГИЈА 8/3
8/2 ИСТОРИЈА 8/4
5/1 МАТЕМАТИКА 2 5/4
5/2 ФИЗИКА-ХЕМИЈА 5/3
6/1 ЛИКОВНО 6/3
6/2 ФРАНЦУСКИ
7/1 СРПСКИ 1 7/3
7/2 СРПСКИ 2 7/4

 

За ђаке који ће наставу пратити на даљину, поред предавања која ће се емитовати на РТС-у, наставници ће на платформи за учење ђацима давати додатна објашњења и задатке, а провера напредовања и постигнућа биће организована у школи у договору са наставницима.

            Спискови ученика по одељењима и групама, као и распоред часова, биће објављени на сајту школе најкасније у недељу, 30.8.2020. до 20 часова.

                РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

За родитеље ученика 1. и 5.разреда, родитељски састанци биће организовани 31.8.2020. у послеподневним часовима.  Састанци за родитеље ученика осталих разреда биће организовани до 10.9.2020., према договору са одељенским старешинама.

Распоред родитељских састанака по групама за 1. и 5.разред

 

Одељење Место Група А Група Б
1/1 Учионица 1/1 16.00 17.30
1/2 Учионица 1/2 16.00 17.30
1/3 Школско двориште 17.30 17.30
1/4 Учионица 1/4 16.00 17.30
5/1 Свечана сала 17.00 17.00
5/2 Кабинет за физику 17.00 18.30
5/3 Кабинет за француски 17.00 18.30
5/4 Свечана сала 18.30 18.30

Молим све родитеље да имају разумевања за ситуацију у којој се налазимо. Школа ће сва расположива средства ставити у функцију својих ђака. Свесни смо да је продужени боравак деце у школи, тренутно највећи организациони изазов, али Вас све молим за мало стрпљења. Верујем да ћемо успети да направимо добру организацију на задовољство свих нас.

Видимо се 1. септембра!

 

                Срдачан поздрав,

                Урош Момчиловић

                директор школе

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912