Правила понашања родитеља приликом доласка и одласка из школе током трајања епидемије COVID-19

Правила понашања родитеља приликом доласка и одласка из школе током трајања епидемије COVID-19

Поштовани родитељи,

 

У складу са Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601-00-9/4/2020-01 од 05.05.2020. године у вези са поступањем основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у продужени боравак током трајања епидемије COVID-19, молимо вас да поштујете следећа правила:

 

  1. Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за обућу, и да уз минимално задржавање, размени информације са запосленима у школи који су задужени за прихват ученика (дежурни). Кад год је то могуће родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихво позивање када родитељи дођу по дете);

 

  1. Неопходно је да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из школе задржавају међусобну удаљеност од 2 метра;

 

  1. Према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка, директор школе може тражити од родитеља доказ о ангажовању родитеља (потврда од стране послодавца која доказује да су оба родитеља /самохрани родитељ у радном односу и да није могуће да им се организује рад од куће);

 

  1. Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора;

 

  1. Родитељи треба да обезбеде детету посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи;

 

  1. Сугерише се родитељима да деца доручкују пре доласка у школу, и да им припреме и спакују ужину и/или суви оброк (у зависности од дужине времена проведеног у школи), а у складу са потребама и навикама деце. О могућностима организације исхране током продуженог боравка родитељи ће бити благовремено обавештени.

 

  1. Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана;

 

  1. Родитељи ће бити обавештавани о свим битним смерницама и протоколима који се успостављају у школи у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених. Партнерски односи са породицом заснивају се на узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за превенцију инфекције COVID-19 изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.
Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912