ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Поштовани родитељи,

Због специфичне ситуације и услова под којим школе почињу са радом, неопходно је да оба родитеља ученика, који је пријављен за продужени боравак у школи, учитељици предају потврде послодавца да су у обавези да посао обављају у седишту фирме и да није могуће да своју делатност обављају од куће. Потврда мора да садржи и контакт послодавца. Начин организације продуженог боравка, број група, избор просторија, време трајања и сл., директно зависе од броја деце која ће користити ову услугу. У циљу сагледавања реалних потреба и што боље организације, неопходне су нам поменуте потврде.

Родитељи који самостално брину о деци потребно је да приложе и документ којим то доказују.

Ђаци чији родитељи не предају потребну документацију, неће моћи да користе услугу продуженог боравка у школи.

Рок за подношење горе наведене документације је 2.9.2020. године.

Хвала на разумевању.

 

Урош Момчиловић

директор школе

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912