Листа уџбеника за 1. и 5.разред

Листа уџбеника за 1. и 5.разред

На седници Наставничког већа ОШ “Вук Караџић“ из Београда, Таковска 41, одржаној 14.5.2018. године, усвојена је листа одобрених уџбеника за 1.разред за школску 2018/2019.година.

Предмет Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
Српски језик JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Вук Милатовић,

Анастасија Ивковић

650-02-00149/2018-07 од 27.4.2018.
Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе;

ћирилица

Вук Милатовић,

Анастасија Ивковић

Читанка за први разред основне школе;

ћирилица

Славица Јовановић
Енглески језик DATA STATUS” SMART JUNIOR 1,енглески језик за први разред основне школе, уџбеник са електронским додатком Х. Мичел 650-02-00051/2018-07 од 26.4.2018.
Математика „ФРЕСКА” Математика, уџбеник за  први разред основне школе (први, други, трећи и четврти део);

ћирилица

Светлана Јоксимовић 650-02-00183/2018-07 од 27.4.2018.
Свет око нас „ФРЕСКА” СВЕТ ОКО НАС 1за први разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска);

ћирилица

Светлана Јоксимовић 650-02-00176/2018-07 од 25.4.2018.
Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1,

уџбеник  за први разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

650-02-00169/2018-07 од 25.4.2018.
Ликовна култура „ФРЕСКА” Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе,

ћирилица

Јован Глигоријевић 650-02-00181/2018-07 од 12.4.2018

 

На седници Наставничког већа ОШ “Вук Караџић“ из Београда, Таковска 41, одржаној 15.5.2018. године, усвојена је листа одобрених уџбеника за 5.разред за школску 2018/2019.година.

 

Предмет Назив издавача Наслов уџбеника

писмо

Име/имена аутора Број и датум решења министра
Српски језик KLETT Читанка „Расковник” за за пети разред основне школе;

ћирилица

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

650-02-00127/2018-07 од 27.4.2018.
Граматиказа пети разред основне школе;

ћирилица

Весна Ломпар
Енглески језик ФРЕСКА RIGHT ON!енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а) Jenny Dooly 650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.
Француски језик KLETT ET TOI 1, француски језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два аудио ЦД-а који прате уџбeник) Мари Жозе Лопез,

Жан Тјериле Буњек,

Гај Луис

650-02-00021/2018-07 од 27.4.2018.

 

Историја ФРЕСКА Историја 5 –уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе;

ћирилица

Данијела Стефановић,

Снежана Ферјанчић,

Зорица Недељковић

650-02-00095/2018-07 од 24.4.2018.
Географија НОВИ ЛОГОС Географија 5,

уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Марко Јоксимовић 650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.
Биологија ГЕРУНДИЈУМ Биологија 5,за пети разред основне школе;

ћирилица

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић,

Славица Нинковић,

мр Весна Миливојевић

650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.
Математика ГЕРУНДИЈУМ Математика за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић,

Александра Росић,

Јасна Благојевић

650-02-00160/2018-07 од 27.4.2018
Збирка задатака из математике за пети разред основне школе;

ћирилица

др Синиша Јешић

Јасна Благојевић,

Александра Росић,

Музичка култура НОВИ ЛОГОС Музичка култура 5, уџбеникза пети разред основне школе;

ћирилица

Александра Пладин,

Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.
Ликовна култура KLETT Ликовна култура 5,уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07 од 24.4.2018.
Техника и технологија ЕДУКА Техника и технологијаза пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић 650-02-00065/2018-07 од 25.4.2018. године
Информатика и рачунарство KLETT Информатика и рачунарство, уџбеник за пети разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић 650-02-00037/2018-07 од 25.4.2018.

 

Телефони: +381 11 3221239
+381 11 3237314

Е-пошта: osvukstarigrad@gmail.com
Таковска 41
11000 Београд

ПИБ: 101953815
Матични број: 07002912